Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา
Compact Worth Corp., Ltd.
Air Purifier เครื่องกำจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อจุลชีพในอากาศ
Apperal ชุดป้องกันร่างกาย เสื้อกาวน์ ชุดคลุมปลอดเชื้อ หน้ากากอนามัย
Rapid Test Kit ชุดตรวจอาหารปลอดภัย เร่งด่วนภาคสนาม
Screening Tests ชุดตรวจอาหาร น้ำ พืชผักและผลไม้ สิ่งแวดล้อม
Haccp Tools เครื่องมือระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร
MicroStrip Reader เครื่องอ่านปฏิกิริยาในถาดหลุมไมโครเพลท
อุปกรณ์ตรวจสอบความสะอาดฯ
Mask หน้ากากป้องกันมลพิษ
Hygiene Monitoring เครื่องตรวจสุขอนามัยควบคุมจุลชีพอย่างรวดเร็ว
Screening Tests ชุดตรวจอาหาร น้ำ พืชผักและผลไม้ สิ่งแวดล้อม

ชุดตรวจ สารพิษ ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช สารเคมีเกษตรตกค้างต่างๆ ในพืชไร่ พืชสวน พืชจีเอ็มโอ(GMOs) เชื้อรา โรคพืช สำหรับความยืนยันความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ดิน พื้นที่การเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ผักและผลไม้ หรือ วัตถุดิบอาหารปฐมภูมิ เพื่อการตรวจติดตาม คุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งไม่ใช่แค่ตรวจรับรองผลผลิตเฉพาะที่ปลายทาง แต่ต้องเป็นการตรวจติดตามตลอดทั้งระบบการผลิต การตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่เริ่มปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต จนนำไปสู่การรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร

       

 

 
Pesticide Residue Test Kits ชุดตรวจยาฆ่าแมลง สารตกค้าง
 
Algal Toxin Test Kits ชุดตรวจสารพิษไมโครซิสติน ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผลิตจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

องค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) แนะนำให้มีไมโครซีสทีนในน้ำดื่ม ไม่เกิน 1 ppb 

ชุดทดสอบสารพิษจากสาหร่าย natural toxins ซึ่งผลิตโดย Blue-green algae or Cyanobacteria, ได้แก่ สาร microcystins ที่อาจเป็นพิษทั้งมนุษย์และสัตว์ถึงตายได้,ชุดทดสอบมีทั้งแบบเพลท และหลอดทดลอง QuantiPlate™ and QuickTube™

 

ห้องปฏิบัติการด้านธัญพืชของรัฐในอเมริกา ใช้ชุดทดสอบในการสำรวจ เพราะสามารถใช้ได้ง่ายและมีความถูกต้องในการบ่งชี้เอกลักษณ์จุลชีพก่อโรคพืช

 Tomato Apex Necrosis Virus (ToANV)/ToMarV 
Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) ชุดตรวจโรคไวรัสมะเขือเทศ
QualiPlate Kit for Lettuce Mosaic Virus ชุดตรวจไวรัส LMV ใบด่าง ในผักกาด
QuickStix Kit for Botrytis ชุดตรวจเชื้อราสีเทา ในไม้ประดับ ดอกกุหลาบ ไวน์องุ่น
QualiPlate Kit for Squash Mosaic Virus screens ชุดตรวจเชื้อไวรัส SqMV ในพืชตระกูลน้ำเต้า ฟักทองเทศ
 QuickBead Kit for Bacterial Fruit Blotch ชุดตรวจแบคทีเรียBFB ในพืชตระกูลแตง แตงโม
 
Plant Pathogens Test  Kits ชุดตรวจโรคพืช The first field test for Soybean Rust เพื่อตรวจหา Phakopsora pachyrhizi (Asian Soybean Rust: ASR) จึงเป็นชุดทดสอบที่แม่นยำ รวดเร็ว ใช้ง่าย ในการวินิจฉัย โรคสนิมของถั่วเหลือง เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร นักวิชาการเกษตร
 
Grain Mycotoxin Test Kits ชุดตรวจสารพิษจากเชื้อรา อะฟลาท็อกซิน โวมิทท็อกซิน ในเมล็ดพืชอาหารสัตว์ แบบเร่งด่วน

ชุดทดสอบสารเร่งด่วนสำหรับ Aflatoxin ,สาร Deoxynivalenol และ สาร Fumonisin 

US FDA กำหนดระดับAflatoxin ไม่เกินที่ 20 ppb ในอาหารและอาหารสัตว์ ยกเว้นในน้ำนมไม่เกินที่ 0.5 ppb

US FDAกำหนดระดับ DON ไม่เกินที่ 5 ppm ในอาหารสัตว์สำหรับวัว และไก่,ไม่เกินที่1 ppm สำหรับอาหารมนุษย์ และ สุกร

US FDAกำหนดระดับ Fumonisin ไม่เกินที่ 2-4 ppm ในอาหาร และ ในอาหารสัตว์ต่างๆ ระหว่าง5-100ppm

 
Mold & Mycotoxin Test Kitsชุดตรวจเชื้อราและสารพิษจากเชื้อราในอากาศ

QuickTox™ Home Test Kit for Toxic Moldชุดทดสอบเชื้อราพิษ สำหรับสถานที่อยู่อาศัย เป็นชุดทดสอบ บรรจุขนาดพิเศษ2tests ใช้ง่าย ตรวจได้ผลรวดเร็ว สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย โรงงาน โกดังโรงเก็บสินค้าทางการเกษตรต่างๆ 

ารควบคุมคุณภาพอากาศ indoor air quality ในอุตสาหกรรมมีหลากหลายเทคโนโลยี  QuickTox™ strips สามารถตรวจได้ผล รวดเร็ว ในการวินิจฉัยStachybotrys and Aspergillus niger  หรือ Aspergillus and Penicillium molds เหมาะในภาคสนาม on-site test ภายในเวลา 5 นาที, QuantiTox™ plate kit สามารถยืนยันการพบสปอร์(mycotoxin-containing spore presence)และระดับปริมาณของ spore-borne trichothecene mycotoxins.

       

 

    

  •  ชุดตรวจสารเคมีป้องกันพืช Crop Protection Chemicals ชุดตรวจ เมโทลาคลอร สารใช้พ่นก่อนการงอกของวัชพืช s-Metolachlor Plate Kit, r-Metolachlor Plate Kits, Metolachlor-ESA Plate Kit, s-Metolachlor Tube Kit, r-Metolachlor Tube Kit
  • ชุดตรวจสารกำจัดวัชพืช อะทราซีน Atrazine Plate Kit, Monoclonal Atrazine Tube Kit
  • ชุดตรวจ เฮดโดนัล สารใช้กำจัดวัชพืชพวกใบกว้างและกก ในข้าวนาลุ่ม ข้าวน้ำลึกและในนาหว่านน้ำตม 2,4-D Plate Kit และ 2,4-D Tube Kit
  • ชุดตรวจสารอันตรายทางการเกษตร คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล ป้องกันกำจัดเชื้อรา  กำจัดหนอน แมลง เพลี้ย Carbendazim/ Benomyl Plate Kit
  • ชุดตรวจ สารอะลาคลอร์ สารกำจัดวัชพืช ในพืชไร่ ข้าวโพด Alachlor Plate Kit
  • ชุดตรวจ ไทรอาซินเมตาโบไลท์ Triazine Metabolites, ELISA kit
  • ชุดตรวจสาร ดีดีอี ดีดีที มลพิษตกค้างทางการเกษตร DDE/DDT , ELISA kit
  • ชุดตรวจสารกำจัดวัชพืช ไดยูรอน ในพืชไร่ สับปะรด Diuron, ELISA kit
  • ชุดตรวจสารไกลโฟเสทควบคุมหญ้า กำจัดวัชพืช Glyphosate, ELISA kits
  • ชุดตรวจยาฆ่าแมลง สปายโนซีน Spynosyn, ELISA kit

 

 
ชุดตรวจสารเมลามีน โปรตีนเทียมที่ปนเปื้อนในนมผง น้ำนม โยเกิร์ต อาหารปศุสัตว์ อาหารแมว-เปียก อาหารสุนัข-แห้ง กลูเต็น-ข้าวสาลี ไข่ไก่ ช็อกโกแลต ไวท์-ช็อกโกแลต > 
 
 
ชุดตรวจสารกำจัดแมลงอะบาเม็กติน สารชีวินทรีย์กำจัดแมลง ที่มักใช้กำจัดหนอนใยผัก หนอนม้วนใบ ไรสนิม ไรแดง และไรอื่นๆ ด้วงมันฝรั่ง มดคันไฟ และอื่นๆ ใช้ได้กับพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก พืชหัว และไม้ดอกไม้ประดับ Abamectin Plate Kit ..Call
 
ชุดตรวจวิเคราะห์สาร“แคปไซซิน” Capsaicin เป็นสารสำคัญที่มีในพืชกลุ่มพริก ที่ทำให้มีรสและกลิ่นที่เผ็ดร้อน ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ Capsaicin Plate Kit..Call
 

ชุดตรวจสีย้อมซูดานเรด (Sudan Rad) ในผลิตภัณฑ์อาหารปรุงด้วยพริก

 

ชุดตรวจสารคาเฟอีน caffeine ในเครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ ชา โคล่า น้ำอัดลม ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท กระตุ้นหัวใจ เพิ่มความดันโลหิต Caffeine Plate Kit

 

 
GMO Test Kits ชุดตรวจพืชอาหารดัดแปรพันธุกรรม  

  ชุดทดสอบ พืชจีเอ็มโอ แบบเร่งด่วนรวดเร็ว และใช้งานง่าย โดยทดสอบหาลักษณะโปรตีนเฉพาะในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  biotechnology enhanced traits ในเนื้อเยื่อพืช เมล็ดพันธุ์ เมล็ดผลผลิต ,ลักษณะของชุดทดสอบ Kit formats เป็นแบบทดสอบทางคุณภาพ และ ปริมาณในไมโครเพลท QualiPlate™ and QuantiPlate™  สำหรับห้องปฏิบัติการ แต่สำหรับภาคสนาม เป็นแบบอ่านแถบสี  QuickStix™  ใช้เวลาเพียง 2-5 นาที, ได้พัฒนาวิธีการสกัดสารตัวอย่างในการทดสอบ Common Extraction™ สามารถหาลักษณะทางพันธุกรรมหลายๆชนิดในการจุ่มทดสอบครั้งเดียวกัน                                

>วิธีตรวจพืชดัดแปรพันธุกรรม หรือ พืชจีเอ็มโอ ในข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ฝ้าย คาโนลา ฯ ไม่มีความยุ่งยาก ทดสอบได้เอง ประหยัดเวลา และ ลดค่าค่าใช้จ่าย

 

  >ชุดทดสอบด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมีอุตสาหกรรม

 >ชุดทดสอบยาสัตว์ สารปฏิชีวนะตกค้างในอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ด้านสัตว์น้ำ ประมง ปศุสัตว์ Veterinary Residue ELISA Test Kits  .. Call

  

 

Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา