Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา
Compact Worth Corp., Ltd.
Emerging Bird Flu ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคอุบัติใหม่
TB โรคอุบัติซ้ำ วัณโรคที่กลับมาใหม่
Pollution มลพิษในอากาศ
Food Poisoning อาหารมีสารพิษปนเปื้อน
Food Pathogen จุลชีพก่อโรคในอาหาร
Mycotoxins สารพิษจากเชื้อราอะฟลาท็อกซิน
EDCs/PPCPs สารรบกวนฮอร์โมน Endocrine Disrupting Compounds
Hazardous Wastes ขยะของเสีย สารพิษในชีวิตประจำวัน
Pesticide Rapid Test การตรวจสารกำจัดศัตรูพืช เร่งด่วน
Chem-Biological Warfare อาวุธชีวภาพและเคมี
Food Pathogen จุลชีพก่อโรคในอาหาร

เชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ปนเปื้อนและชนิดอาหารที่มักพบว่าก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ คือ

 • ซาลโมเนลลา (Salmonella) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ  ได้แก่  เนื้อสัตว์  สัตว์ปีก ไข่  นมดิบ และน้ำ

 • สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ  ได้แก่  เนื้อวัว  ไก่  ปลา  อาหารทะเลปรุงสุก  ขนมจีน  นมและผลิตภัณฑ์นมจากวัวและแพะที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ  ขนมและอาหารที่ใช้มือหยิบจับ

 • คลอสตริเดียม  เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ  ได้แก่  เนื้อวัว  ไก่ปรุงสุก  อาหารแห้ง  เช่น  กะปิ  น้ำพริก

 • คลอสตริเดียม โบทูลินุม (Clostridium botulinum) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ  ได้แก่  อาหารที่ผลิตแล้วเก็บในภาชนะอับอากาศ  เช่น  อาหารกระป๋องบางชนิด

 • วิบริโอ พาราฮีโมไลคัส (Vibrio parahaemolyticus) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ  ได้แก่  อาหารทะเลดิบ

 • วิบริโอ คอเลอรา (Vibrio cholerae) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ  ได้แก่ อาหารทั่วไป

 • บาซิลลัส ซีรีอุส (Bacillus cereus) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ  ได้แก่  อาหารประเภทธัญพืช  เช่น  เต้าเจี้ยว  ผลิตภัณฑ์แป้ง  เนื้อสัตว์  ซุป  ผักสด  ขนมหวาน  ซอส  ข้าวสุก และขนมจีน

 • ชิกาลลา (Shigella) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ  ได้แก่  นมและน้ำ

 • เอนเทอโรพาโทเจนิก เอสเชอริเชีย โคไล (Enteropathogenic Escherichia Coli) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ  ได้แก่  เนยแข็ง  หมู  ไก่ และอาหารที่ใช้มือหยิบจับ

 • อีโคไล โอ 157 (E. Coli O 157) : อาหารที่มีผู้บริโภคแล้วเกิดอาการพิษ เช่น โยเกิร์ต น้ำสลัด ไส้กรอกที่ผ่านการหมัก และ น้ำผลไม้ 

 • แคมพลิโลแบคเตอร์ (Campylobacter) : อาหารประเภทเนื้อไก่ ไก่งวง เนื้อแกะ

 • ลิสเทอเรีย (Listeria monocytogenes) : อาหารสด เนื้อหมูและเนื้อวัวบด หรือบรรจุห่อ อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน หรือ อาหารกึ่งสำเร็จรูป

>การตรวจจุลชีพเร่งด่วน

สรุป เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ

 

ชนิดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค                         ปริมาณปลอดภัยส่วนมากที่กำหนดไว้

 

Total Plate Count                                      น้อยกว่า 1,000,000 ต่อ กรัม

MPN Coliforms                                           น้อยกว่า 500 ต่อ กรัม

MPN E. coli                                                 น้อยกว่า 3 ต่อ กรัม

Staphylococcus aureus                            ไม่พบ ต่อ 0.1 กรัม

Salmolnella                                                ไม่พบ ต่อ 25 กรัม

V. parahaemolyticus                                 ไม่พบ ต่อ 25 กรัม

V. cholera                                                  ไม่พบ ต่อ 25 กรัม

Bacillus cereus                                          ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม

Clostridium perfringens                            ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม

Listeria monocytogenes                           ไม่พบใน 25 กรัม

Enterobacter sakazakii                             ไม่พบใน 10 กรัม  

 

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ มีข้อกำหนดชนิดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคที่ต้องทดสอบแตกต่างกันไป


>>เครื่องมือควบคุมจุลชีพ

>>ชุดตรวจนับปริมาณเชื้อจุลินทรีย์

Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา