Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา
Compact Worth Corp., Ltd.
Emerging Bird Flu ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคอุบัติใหม่
TB โรคอุบัติซ้ำ วัณโรคที่กลับมาใหม่
Pollution มลพิษในอากาศ
Food Poisoning อาหารมีสารพิษปนเปื้อน
Food Pathogen จุลชีพก่อโรคในอาหาร
Mycotoxins สารพิษจากเชื้อราอะฟลาท็อกซิน
EDCs/PPCPs สารรบกวนฮอร์โมน Endocrine Disrupting Compounds
Hazardous Wastes ขยะของเสีย สารพิษในชีวิตประจำวัน
Pesticide Rapid Test การตรวจสารกำจัดศัตรูพืช เร่งด่วน
Chem-Biological Warfare อาวุธชีวภาพและเคมี
Food Poisoning อาหารมีสารพิษปนเปื้อน

สารพิษในอาหารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์  ซึ่งมีผลทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงเสียชีวิตได้  
สารปนเปื้อนในอาหารแบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ประเภท 

1 สารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แบ่งออกตามชนิดของสารพิษได้ ดังนี้

สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ประเภทเชื้อรา (Mycotoxins) เช่น สารอะฟลาทอกซิน  (aflatoxin) เป็นสารสร้างจากเชื้อราพวกแอสเพอร์จิลลัส (Aspergillus spp.)  รานี้เจริญได้ดีในถั่วลิสงและเมล็ดพืชที่ชื้น  ซึ่งความร้อนสูงไม่สามารถทำลายสารอะฟลาทอกซินได้ สารนี้จะตกค้างที่ตับทำให้เกิดเป็นมะเร็งตับ, สารพิษจากเห็ดบางชิด ทำให้เกิดอาการเมา  มีอาการคลื่นไส้และอาเจียน 

2 สารพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน  

สารเคมีตกค้างจากการเกษตร  เช่น DDT ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย ซึ่งอาจสะสมในอาหาร  เมื่อรับประทานเข้าไปจะเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
สารพิษในอาหารที่มาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม GMOs เช่น ข้าวโพดCry9C

สารปฏิชีวนะตกค้าง Antibiotics and/or veterinary drug residues เช่น คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol), ยาต้านจุลชีพกลุ่มไนโตรฟูแรนส์ ,สารลักลอบใช้ เช่น สารเร่งเนื้อแดง Beta-agonists

สารพิษ Enterotoxins จากเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcal 

ฮอร์โมนแอนาโบลิคสเตียรอยด์ Anabolic steroids ที่ใช้สร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ
สารชีวเคมี Biochemicals เช่น Histamine

 

แต่เมื่อพิจารณาลักษณะที่เป็นอันตรายในจากการปนเปื้อนในอาหาร จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน
1.ด้านกายภาพ (Biological Hazard)ได้แก่ เศษวัสดุต่างๆ เช่น เศษไม้ เศษแก้ว เศษผลผลิต ซึ่งมาจากวัตถุดิบ เครื่องมือ ตกลงสู่อาหาร

2. ด้านเคมี (Chemical Hazard) ได้แก่ สารเคมีต่างๆ เช่น สารกำจัดแมลง น้ำยาทำความสะอาด สารเคมีฆ่าเชื้อ สารพิษซึ่งอาจเกิดจากขบวนการทางเคมี เช่น สารพิษ อะฟลาท๊อกซิน (Aflatoxin) จากเชื้อราในถั่วลิสง รวมถึงสารเคมีที่เติมลงในอาหารในปริมาณที่มากเกินกว่ากฏหมายกำหนด

3. ด้านชีวภาพ (Biological Hazard) ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ซึ่งมาจากการปนเปื้อนในวัตถุดิบหรือเครื่องมือที่ไม่สะอาด และการควบคุมการผลิตที่ไม่ดีพอ รวมไปถึงการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งหรือการปฏิบัติงานของผู้ผลิตทีไม่ถูกสุขลักษณะ


สารกันอาหารเสีย สารแต่งกลิ่น และ สีผสมอาหาร เป็น สิ่งเจือปนจากสารเคมีที่มักพบในอาหาร ได้แก่ 

 1.ดินประสิว ที่นิยมใส่ในอาหารประเภทเนื้อหมู  เนื้อปลา  เนื้อวัว    ทำเนื้อเปื่อย  สีสวย  รสดี  และเก็บไว้ได้นาน  ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดสารไนโตรซามีน(nitrosamine)ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง

 2.ปรอท  พิษของสารปรอทที่ไปสะสมในสมอง  ทำให้ประสาทหลอน  ความจำเสื่อม  เป็นอัมพาต เด็กในครรภ์ประสาทจะถูกทำลาย  นิ้วมือหงิกงอ  ปัญญาอ่อน  และอาจตายได้ เรียกว่า  
โรคมินามาตะ

 3.ตะกั่ว  พิษตะกั่วเกิดจากสีและไอเสียรถยนต์  จะทำลายเซลล์สมอง  ทำลายเม็ดเลือดแดง  ปวดศีรษะและอาจตายได้

 4.โครเมียม  สารประกอบของโครเมียมใช้ทำสีย้อม  พิษของโคเมียมเป็นอันตรายต่อผิวหนังและปอด

 5.แคดเมียม  มีพิษต่อปอดและไต  ทำให้เกิดโรคอิไต-อิไต

 6.สารหนู  ทำให้เกิดโรคไข้ดำ  มีอาการเจียน  ปวดท้องรุนแรง  เป็นตะคริว

 7.สารกันบูด  สารที่นิยมใช้เป็นสารกันบูด  ได้แก่  กรดซาลิซาลิก  กรดบอริก  

 8.น้ำประสานทองหรือบอแร็กซ์  มีชื่อทางเคมีว่า  “โซเดียมบอเรต (sodium borate)”  ชาวบ้าน  เรียกว่า  “ผงกรอบ”  หรือคนจีนเรียกว่า  “เพ่งแช”  ใช้ใส่ลูกชิ้น  แป้งกรอบ  ทำให้ไตอักเสบ

 9.ผงเนื้อนุ่ม  คือ บอแรกซ์ผสมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต  สารนี้ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้  ทำให้เกิดอาการคล้ายเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  มีพิษต่อไตและเซลล์ต่างๆของร่างกาย

 10.น้ำตาลเทียม  คือสารให้ความหวานแต่ไม่ใช่น้ำตาล  เช่น ไซคลาเมต  หวานกว่าน้ำตาลทราย ถึง 30 เท่า, แอสพาร์เทม  หวานกว่าน้ำตาลทราย 180 เท่า ใช้แทนน้ำตาลในเครื่องดื่ม  ลูกกวาด หมากฝรั่ง,ขัณฑสกรหรือแช็กคาริน  หวานกว่าน้ำตาลทราย 550 เท่า  เป็นน้ำตาลเทียม  ถ้ารับประทานมากจะเกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเดิน  ชัก  ใช้แทนน้ำตาลทรายสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและผู้ที่อ้วนมาก


 

>>จุลชีพก่อโรคในอาหาร
Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา